O Projekte
Čas čítania:

Jozef Teslík - Deň Hlinkovej mládeže v Bratislave, 8. 6. 1940., Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK Podobne ako Hlinkova garda, aj Hlinkova mládež je organizáciou podriadenou HSĽS. Sformovala sa ako jednotná celoslovenská organizácia po rozpustení a nútenom zlúčení mládežníckych spolkov a organizácií v roku 1938. Spočiatku združuje len chlapcov, neskôr sa rozširuje aj o dievčenskú zložku. Jej symbolicky najvyšším veliteľom je tiež Jozef Tiso. Post hlavného veliteľa v rokoch 1940-1945 zastáva Alojz Macek.

Ladislav Roller - Otvorenie vodcovských škôl Hlinkovej mládeže v Chtelnici, 23. 11. 1941, Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK

Členstvo v Hlinkovej mládeži je formálne dobrovoľné, no je zodpovedná za brannú výchovu a predvojenský výcvik pre všetkých občanov Slovenska vo veku 6-20 rokov (od roku 1940).

Deň Hlinkovej mládeže v Bánovciach nad Bebravou, 1941

Dalšie médiá

Jozef Nový - Vĺča, 1939 – 1943, súkromný majetok

Jozef Teslík - Deň Hlinkovej mládeže v Bratislave, 8. 6. 1940.,  Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK

Neznámy autor - Z prehliadky Hlinkovej mládeže v Trenčíne, 1939, Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK

Neznámy autor - Vyslanec šéf Úradu propagandy Tido J. Gašpar a hlavný veliteľ Hlinkovej mládeže Alojz Macek navštívili tábory HM na Orave 23. – 24. 8. 1941., Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK

Neznámy autor - Vyslanec šéf Úradu propagandy Tido J. Gašpar a hlavný veliteľ Hlinkovej mládeže Alojz Macek navštívili tábory HM na Orave 23. – 24. 8. 1941., Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK

Titulná strana časopisu Nová Mládež, 01.05.1939, Univerzitná knižnica v Bratislave

Späť na 2. kapitolu
Chcem vedieť, keď pribudne nový obsah.