O Projekte

sen skutočnosť

Udalosti slovenského štátu v 4 kapitolách

Webstránka v podobe "longform" textu rozširuje výstavu "sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945 " o historické súvislosti. S využitím obrazového materiálu z výstavy podáva informácie o kľúčových udalostiach slovenského štátu - vysvetľuje, za akých okolností došlo k osamostatneniu Slovenska, ako sa situácia v ňom vyvíjala počas druhej svetovej vojny a prečo bol po Hitlerovom páde nevyhnutný jeho zánik. Obsah je členený do 4 kapitol, ktoré budú postupne zverejňované.


Pracovné listy

Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG vytvorilo sériu pracovných a metodických listov a ich interaktívnou formou chce priblížiť vizuálnu kultúru a ideológiu obdobia slovenského štátu.

Pracovné a metodické listy o slovenskom štáte


lab.SNG

Webstránku pripravil lab.SNG a externí spolupracovníci. lab.SNG je platforma Slovenskej národnej galérie, ktorá skúma možnosti využitia digitálnych technológií v galerijnej a muzeálnej praxi.

 • Texty: Peter Gašparík
 • Web dizajn: Matúš Solčány, Philo van Kemenade
 • Vývoj: Philo van Kemenade, Igor Rjabinin (lab.SNG)
 • Produkcia: Michal Čudrnák, Lukáš Štepanovský, Gabriel Balkó (lab.SNG)
 • Zvuk: Michal Lučenič
 • Hudba: Phragments (video v 1. kapitole - skladba "Into Nothing" z albumu "All Towers Must Fall")
 • Video: Peter Gáll
 • Písma: Uni Grotesk, Moyenage
 • Zdrojový kód: github.com/SlovakNationalGallery

Použitá literatúra

 • Katarína Bajcurová – Petra Hánaková – Bohunka Koklesová a kol: sen x skutočnosť. Umenie a propaganda 1939 – 1945. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2016
 • Martina Fiamová – Ján Hlavinka – Michal Schvarc a kol.: Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939 – 1945. Bratislava: Historický ústav SAV vo Prodama s.r.o. 2014
 • Martina Fiamová - Ján Hlavinka - Michal Schvarc a kol.: Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014
 • Martina Fiamová – Ján Hlavinka: Kapitoly z dejín holokaustu na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2015
 • Dušan Kováč: Dejiny Slovenska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007
 • Róbert Letz: Slovenské dejiny V: 1938 - 1945. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012
 • Martin Lacko: Slovenská republika 1939 - 1945. Bratislava: Ústav pamäti národa vo vydavateľstve Perfekt, 2008
 • Jana Odrobináková: Slobodný slovenský vysielač. Povstalecký rozhlas v Banskej Bystrici. In: História. Revue o dejinách spoločnosti. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2008

Digitálne reprodukcie

Realizáciu digitálnych reprodukcií umožnil národný projekt Digitálna galéria, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.


O výstave


sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939—1945
Slovenská národná galéria Bratislava
19. október 2016 — 26. február 2017


Príbehy 20. storočia

Na webstránke sú použité audio záznamy z projektu Príbehy 20. storočia. Ide o dokumentaristický projekt neziskovej organizácie Post Bellum SK, v rámci ktorého sa nahrávajú rozhovory s pamätníkmi a svedkami dôležitých udalostí 20. storočia. Združuje stovky prevažne mladých ľudí, ktorí zbierajú spomienky pamätníkov. Nahrávajú rozhovory, digitalizujú fotografie, denníky, archívne materiály a ukladajú ich do medzinárodného archívu Pamäť národa.

Ak aj vy máte tip na zaujímavého pamätníka, napíšte na pamatnici@postbellum.sk

Zapojte sa do súťaže Príbehy 20. storočia. Nahrajte príbeh svojich starých rodičov a vyhrajte iPhone alebo 50 000 Kč.

Post Bellum SK je nezávislou občianskou iniciatívou, ktorú financujú predovšetkým drobní darcovia. Pomôžte aj vy! Staňte sa členmi Klubu priateľov Príbehov 20. storočia alebo pošlite jednorázový dar na účet SK12 0200 0000 0029 3529.

Pridajte sa k nám! Čím viac nás bude, tým väčšie spomienkové dedičstvo zachováme pre naše deti.

Knihy znovunalezenéProjekt Národní knihovny České republiky a nórskeho Stiftelsen Arkivet. Zaoberá sa nebohemikálnymi knižnými fondami, ktoré sa dostali na územie Československa a následne do Národní knihovny ČR počas druhej svetovej vojne a krátko po nej. Jedným z výstupov je virtuálna výstava - odporúčame!

Napísali o nás

 • Moderní dejiny (CZ) - vzdelávací portál pre učiteľov, študentov a žiakov.
 • Moderné dejiny (SK) - vzdelávací portál pre učiteľov, študentov a žiakov.
 • HistorieBlog.cz - blog pre priaznivcov histórie.
 • ARCHINFO - profesionálny architektonický portál mapujúci aj súvisiace technické a kultúrne oblasti.
 • Historická Revue - slovenský magazín o histórii a archeológii. Ponúka zasvätený pohľad na vybranú tému zo svetových alebo slovenských dejín. Články pochádzajú od renomovaných slovenských aj zahraničných historikov a pomáhajú čitateľom zorientovať sa v súčasných udalostiach v historickom kontexte. Historická revue sa vo svojich článkoch venovala aj problematike slovenského štátu - viac o slovenskom štáte
Chcem vedieť, keď pribudne nový obsah.