O Projekte
Čas čítania:

Budovaná podľa nacistického vzoru, polovojenská organizácia Hlinkova garda je najdôležitejšou politicko-mocenskou oporou režimu a súčasťou jeho represívno-bezpečnostného aparátu. Od pôvodne uzákoneného povinného členstva pre všetkých mužov od 6 do 60 rokov sa v dôsledku negatívnej reakcie verejnosti ustúpilo. Hrdo znejúci „výkon služby na ochranu vlasti“ zahŕňa aj udávanie a internovanie politických oponentov, aktívne šírenie protižidovských a protičeských nálad, a nezriedka i brutálne zákroky porušujúce existujúce zákony.

Andrej Kováčik - 14. marec. Deň Hlinkovej gardy, 1935 – 1939, Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Bratislava

Po vzniku slovenského štátu bol jej hlavným veliteľom najdlhšie obdobie Alexander Mach. Najvyšším veliteľom HG bol ako vodca strany Jozef Tiso. Hlinkova garda zohrá dôležitú úlohu v prenasledovaní Židov a protipovstaleckom boji počas Slovenského národného povstania. Bude sa podieľať aj na masovom vraždení židovského obyvateľstva v rokoch 1944 a 1945.

Dalšie médiá

Ladislav Roller , Jozef Teslík - Oslavy štátneho sviatku v Bratislave. 14. 3. 1941., Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK

Ladislav Roller , Jozef Teslík - Oslavy štátneho sviatku v Bratislave. Na námestí sú zoradení členovia Hlinkovej gardy a slovenskej armády, 14. 3. 1941, Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK

Neznámy autor - Odhalenie pamätnej tabule gardistovi Antonovi Kopalovi v Bratislave, 10. 3.1941., Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK

Neznámy autor - Manifestačný nástup Hlinkovej dopravnej gardy v Bratislave, 1939, Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK

Späť na 2. kapitolu
Chcem vedieť o nasledujúcich udalostiach.