O Projekte
Čas čítania:

S
lovenskú národnú radu vytvárajú koncom roku 1943 predstavitelia ilegálnej komunistickej strany a tzv. občianskeho bloku okolo Jozefa Lettricha a Jána Ursínyho. Tieto dve skupiny uzatvárajú tzv. Vianočnú dohodu, ktorej najdôležitejším bodom je príprava ozbrojeného povstania a zvrhnutie diktatúry HSĽS.

Vo vhodnej chvíli mieni národná rada prevziať na Slovensku moc do svojich rúk a po slobodných voľbách ju odovzdať zvoleným zástupcom. Vzťah Čechov a Slovákov v Československej republike chce Slovenská národná rada postaviť na zásade rovnosti oboch národov.

Späť na 4. kapitolu
Chcem vedieť, keď pribudne nový obsah.