O Projekte
Čas čítania:

„(...) Ešte by som sa zmienil o jednej otázke, ktorá sa spomína, a to o otázke židovskej. Vraj, či je to kresťanské, čo sa robí. Je to ľudské? Nie je to rabovka? Ale pýtam sa ja: Je to kresťanské, keď sa národ slovenský chce zbaviť svojho večného nepriateľa, Žida? Je to kresťanské? Láska k sebe je príkazom božím, a tá láska k sebe mi rozkazuje, aby som od seba odstránil všetko to, čo mi škodí, čo mi ohrozuje život. A že Slovákovi židovský živel ohrožoval život, myslím, o tom nikoho netreba presvedčovať. (...)“
J. Tiso na dožinkovej slávnosti v Holíči v auguste 1942

Štefan Bednár - Dr. Jozef Tiso, prvý prezident Slovenskej republiky, 1939, Súkromný majetok

„(...) To by bolo treba akosi rozšíriť a zverejniť, pretože v ľude sú mnohé mienky proti tej akcii. Nie sú ľudia náležite informovaní o tom. Prosil by som, aby sa dali tlačiť také brožované knižôčky (...) Židia sa snažili voči sebe budiť sústrasť. Ľudia ich ukrývali, pretože čo sa proti Židom robilo, vraj, nie je ľudské. Židia si mysleli, že každý Žid, keď opustí obec, Boh vie, čo sa s ním robilo. Nevie sa, čo dobrého konajú v tých táboroch. (...)“
biskup J. Vojtaššák na zasadaní Štátnej rady, 3. februára 1943.

Späť na 3. kapitolu
Chcem vedieť, keď pribudne nový obsah.