O Projekte

Materiály

sen skutočnosť

Udalosti slovenského štátu v 4 kapitolách

Výpovedná sila výstavy závisí aj od porozumenia kontextu exponátov, téma si vyžaduje hlbší ponor do problematiky. Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG preto vytvorilo sériu pracovných a metodických listov a ich interaktívnou formou chce priblížiť vizuálnu kultúru a ideológiu obdobia slovenského štátu. Verzie pre študentov a pedagógov sú vzájomne prepojené, pre ich plnohodnotné využitie odporúčame stiahnuť a použiť oboje.


Pracovné listy


Príbehy 20. storočia

Na webstránke sú použité audio záznamy z projektu Príbehy 20. storočia. Ide o dokumentaristický projekt neziskovej organizácie Post Bellum SK, v rámci ktorého sa nahrávajú rozhovory s pamätníkmi a svedkami dôležitých udalostí 20. storočia. Združuje stovky prevažne mladých ľudí, ktorí zbierajú spomienky pamätníkov. Nahrávajú rozhovory, digitalizujú fotografie, denníky, archívne materiály a ukladajú ich do medzinárodného archívu Pamäť národa.

Ak aj vy máte tip na zaujímavého pamätníka, napíšte na pamatnici@postbellum.sk

Chcem vedieť, keď pribudne nový obsah.